Rendalen Regnskap tilbyr et bredt spekter av tjenester innen regnskap og økonomisk rådgivning. Selskapet er opptatt av faglig høy kompetanse og alle ansatte er autoriserte regnskapsførere. Kundene er i hovedsak små og mellomstore virksomheter innen både landbruk, annen næring og lag/foreninger.


DMT Alvdal har designet og utviklet den nye nettsiden www.rendalenregnskap.no.

Nettsiden er utviklet i publiseringsverktøyet WordPress og presenterer både selskapet gjennom fagområder, samarbeidspartnere og de ansatte. Det er i tillegg utviklet en egen nyhetsside, der både interne nyheter og eksterne nyheter fra både Regnskap Norge, Norges Bondelag og Skatteetaten fremkommer fortløpende. 

Nettsiden er løftet inn i et responsivt design og tilpasset alle typer skjermer og digitale flater.

Team: Kai og Rune