Kunnskapsentusiasme, lærelyst og inspirasjon til lesing og læring. Det er målet med Nysgjerrig - et fellesprosjekt for biliotekene i Os, Tolga, Folldal, Alvdal, Tynset og Rendalen.

Prosjektet har som mål å drive aktiv kunnskapsformidling på høyt faglig nivå til barn 8 – 12 år. For å vekke lærelysten hos kunnskapshungrige barn, ble DMT Alvdal valgt som partner for utarbeiding av alt materiell som skal brukes i forbindelse med Nysgjerrig-prosjektet.

Dette er noe av det DMT Alvdal har levert:

Team: Ingrid, Kai og Rune