Alvdal Skurlag AS ønsket å forsterke kommunikasjonen med kundene og øke kundelojaliteten. Samtidig hadde Skurlaget behov for vise fram bredden i sitt produktspekter, presentere bedriften i et bredt marked og gjøre det enklere å finne frem på nettsiden.

Vi har jobbet tett med kunden og bidratt med rådgiving og målrettet markedsføring både på nett, gjennom trykksaker og messer. Vi har redesignet Skurlagets nettsider og sørget for en mer stabil og fleksibel nettløsning. Nettsiden er løftet inn i et responsivt design og tilpasset alle typer skjermer og digitale flater. Samtidig er sidenes synbarhet i søkemotorer bedret.

Kundeavisen SkurlagsNytt skal styrke Skurlagets merkevare, øke kunnskapen om Skurlagets drift og produkter, og bygge sterkere relasjoner med markedet og egne ansatte. Skurlagsnytt utgis to ganger i året. Vi bidrar med det redaksjonelle innholdet, design og produksjon av magasinet.

Team: Ivar, Ingrid, Rune, Kai

www.alvdalskurlag.no