Advokatkonsult er et enkeltpersonforetak eid og drevet av advokat Berit V.J. Stubsjøen på Tynset.

Advokatkonsult driver alminnelig juridisk praksis og tilbyr tjenester til private, næringsdrivende og kommuner. Målet er tett og personlig oppfølging av alle saker, til en fornuftig pris.

Advokatkonsult ønsket en nytt friskt visuelt uttrykk, presentert både digitalt og på papir. Vi har designet ny logo med grafiske elementer og utviklet en helt ny nettside for kunden. Nettsiden er tilpasset med responsivt design for alle typer skjermer og mobile flater.

Se www.advokatkonsult.no

Team: Ingrid, Kai, Silje og Ivar.