Om DMT Alvdal AS

DMT Alvdal AS ble etablert i Alvdal i 1999, med én ansatt og hovedvekt på grafisk design og produksjon av ulike trykksaker.

I dag fremstår selskapet som et fullverdig informasjons- og kommunikasjonshus med bred og variert kompetanse, ikke minst innenfor satsningsområdene web og digitale medier.

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Alvdal kommune og et avdelingskontor i Skjåk kommune.

DMT Alvdal AS har nå seks ansatte og selskapet omsatte i 2016 for 8,2 millioner kroner.

Vår visjon handler om å skape det store ut av det små, og i det ligger også mye av vår historie.


Ut fra vårt lille, lokale nærmiljø har DMT Alvdal vokst til å bli en aktør med kunder over store deler av Østlandsområdet, innenfor hele spekteret av tjenester og produkter når det gjelder markedsføring og kommunikasjon, både digitalt og på print.

Dit har vi kommet ved å forankre en bedriftskultur tuftet på troverdighet og tydelighet.

Kundene skal kunne stole på DMT Alvdal.

Vi har ansatte med lang erfaring, bred og god kompetanse – og det betyr mye for oss med tett og god oppfølging av kundene. Vi ønsker at våre kunder skal oppleve at de er viktige for oss, at det blir tatt vare på og lyttet til.

I løpet av 19 års drift har DMT Alvdal blitt en betydelig arbeidsplass i lokalmiljøet.

Vi har også bidratt til å skape flere andre nye arbeidsplasser på Steia i Alvdal, blant annet gjennom kjøp og tilrettelegging av kontor- og forretningslokaler i sentrum og et aktivt samfunnsengasjement forøvrig.

Mellom 10 og 15 nye arbeidsplasser er skapt i lokaler som for femten år siden stod tomme. Vi i DMT Alvdal er stolte over at vi har spilt en rolle i dette utviklingsarbeidet.

Vårt engasjement for utvikling av lokalsamfunnet speiles også ved at DMT Alvdal gjennom mange år vært en aktiv og stor samarbeidspartner og sponsor for Alvdal idrettslag. Som en av idrettslagets hovedsponsorer har vi i en årrekke bidratt med både økonomi og tjenester som har kommet mange barn og unge til gode i form av god og sunn aktivitet i Alvdal ILs regi.

Vi er også sponsor og støttespiller for den årlige Livestockfestivalen – en musikk- og aktivitetsfestival i Alvdal, som i løpet av får år har vokst betydelig, og som har festet seg som et svært populært arrangement, både lokalt og regionalt – med et ungt og voksent publikum.

DMT Alvdal står også bak etableringen av nettavisa Alvdal midt i væla – en superlokal og dagsaktuell nettavis for Alvdal, alvdøler og Alvdalsvenner over hele verden. Alvdalmiv.no har siden lanseringen i 2011 blitt en populær og viktig nyhets- og informasjonskanal for Alvdalssamfunnet.

tag-åker.png
StoreTanker.jpg